SlideShow

  • Squak Mountain trailhead area
  • Squak Mountain trail
  • Squak Mountain trail lined with ferns
  • Squak Mountain stumps in woods
  • Squak Mountain pretzel tree trail
  • Squak Mountain pretzel tree trail with downed tree log
  • Squak Mountain parking area
  • Squak Mountain fireplace with picnic table

Show previous set of thumbnails

Show next set of thumbnails

◄ Back to Squak Mountain photos